Strona główna » Regulamin

Dystrybutor

ALARMTECAMBIENT SYSTEMATTEBCSBCS LINEBCS POINTBCS PROBITNERBOSCHCARRIERCROWCyberPowerD+HDSCEASTEL HOMEELFONELMES ELECTRONICEURAFIBARO GENEVOHIKVISIONINIM ELECTRONICSIPOXKABEKaDeMERCORPOLON-ALFAPULSARQNAPROGERROPAM ELEKTRONIKSAMSUNGSATELSIEMENSSOLO DETECTOR TESTERSTEXECOMTRACKIMOVIDICONW2WESTERN DIGITALYOTOGI

Aktualności

  • Sierpniowa promocja urządzeń marki BCS

    Promocja BCS
    Klienci narzekają że drogo? Inflacja nadal szaleje? Mamy na to idealne rozwiązanie!
    Sierpniowa promocja kamer i rejestratorów BCS.  Wybrane modele urządzeń BCS w obecnej promocji oferujemy nawet z 60% rabatem!

    Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.astoralarm.pl, prowadzony jest przez firmę F.H.U. ASTOR. Siedziba firmy znajduje się w Krakowie, przy ul. Kazimierza Odnowiciela 14, Kraków 31- 481, NIP: 662-117-18-76. Tel.: 12 638 31 52, fax.:12 444 70 49, email: biuro@astoralarm.pl.

Regulamin zakupów
1. Sklep internetowy Firmy ASTOR prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną za pośrednictwem Internetu oraz w siedzibie firmy.
Zamówienia przyjmowane są przez stronę: www.astoralarm.pl, e-mailem, faxem lub osobiście. Wszystkie produkty oferowane przez firmę ASTOR są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych firmy ASTOR pod adresem www.astoralarm.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.

3. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej UPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionych urządzeń w siedzibie firmy ASTOR. W przypadku wybrania sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskie lub Poczty polskiej Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie Koszty dostawy.

4. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, firma ASTOR może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

5. Możliwe są następujące formy płatności:
Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru lub w siedzibie F.H.U. ASTOR w przypadku odbioru osobistego.
Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z fakturą proforma. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

6. W przypadku niektórych pozycji asortymentu, firma ASTOR zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem

7. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia informujemy ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów oczekiwania dla zamawianych produktów. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Czas dostarczenia przesyłki Pocztą Polską to zazwyczaj 2 do 5 dni, firmą kurierską zwykle następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. W przypadku odbioru osobistego, o możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Przesyłkę, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie odsyłamy do magazynu, a zamówienie anulujemy.

8. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

9. Firma ASTOR ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi firmy ASTOR o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt firmy ASTOR na adres: F.H.U. ASTOR, ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 30-415 Kraków, (Dz. Handlowy). Po wcześniejszym nadaniu numeru zgłoszenia reklamacyjnego NZR, który należy uzyskać kontaktują się z dz. handlowym firmy ASTOR drogą e-mailaową, faxem lub telefonicznie.

11. Określając sposób realizacji zobowiązań firmy ASTOR Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli firma ASTOR nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

12. Firma ASTOR ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do firmy ASTOR. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni firma ASTOR nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.

13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi firma ASTOR.

14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na adres: F.H.U. ASTOR, ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 30-415 Kraków, (Dz. Handlowy). Po wcześniejszym nadaniu numeru zgłoszenia reklamacyjnego NZR, który należy uzyskać kontaktują się z dz. handlowym firmy ASTOR drogą e-mailaową, faxem lub telefonicznie. Do przesyłki zwrotnej należy także dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta lub adres do przekazu pocztowego, na jaki firma ASTOR ma zwrócić zapłatę. Firma ASTOR w ciągu 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 5 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.

15. Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera lub z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z firmą ASTOR w celu wyjaśnienia sprawy.

16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.astoralarm.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

17. F.H.U. ASTOR zastrzega sobie prawo własność dostarczonych wyrobów aż do uiszczenia przez Zamawiającego całej ceny. O zastrzeżeniu prawa własności Zamawiający zobowiązuje się poinformować pisemnie Inwestora (Generalnego wykonawcę). W razie braku zapłaty ceny może, wedle swojego wyboru, żądać jej uiszczenia lub zwrotu dostarczonych Zamawiającemu towarów.

18. Firma ASTOR zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta

Przejdź do strony głównej
Negocjacja cen
Newsletter

 

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu